Biokemi bakom LCHF och GI
Rapport, 2013

De biokemiska sambanden mellan kostens kolhydrater och insulinresistens beskrivs. Centralt är att socker och lättspjälkad stärkelse orsakar alltför högt blodsocker. Insulinresistens medför fettinlagring och kan utvecklas till både diabetes och fetma. Rapporten belyser hur lågkolhydratkost typ LCHF och GI-kost motverkar dessa hot mot folkhälsan.

insulin

socker

stärkelse

glukos

övervikt

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Hälsovetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08