Manufacturing strategies in the Swedish engineering industry
Doktorsavhandling, 1991

Sweden

organizational structure

manufacturing strategy

process quality

division of labor

Flexible manufacturing system

decentralization

decistion-making

specialization

engineering industry

work organization

coordination

Författare

Claes Tunälv

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-561-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 777

Mer information

Skapat

2017-10-06