Nonlinear gyrokinetics and microinstabilities in fluid and kinetic descriptions
Doktorsavhandling, 1991

two fluid model

kinetic model

drift modes

Gyrokinetics

velocity diffusion coefficient

nonlinear mode coupling

fishbone instability

particle and energy transport

Författare

Martin Liljeström

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-568-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 784

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 210

Mer information

Skapat

2017-10-06