Performance and implementation issues in local area networks
Doktorsavhandling, 1991

phase jitter

charge pump

local area networks

simulation

phase/frequency detector

network file systems

performance analysis

loop filter

phase locked-loop

network interface

Författare

Arne Dahlberg

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-575-8

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 215

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 795