Theory of inelastic tunneling : applications to double-barrier structures and scanning tunneling microscopes
Doktorsavhandling, 1991

resonant tunneling

enhanced spontaneous emission

localized plasmon

multi-photon process

scanning tunneling microscope

inelastic tunneling

Författare

Peter Johansson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-588-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 805