On the three-dimensionality of vortex shedding from a circular cylinder
Doktorsavhandling, 1991

end plates

spanwise correlation

Strouhal number

vortex shedding

circular cylinder

bluff body

three-dimensional effects

Kármán vortex street

fluid dynamics

vortex wake

Författare

Stefan Szepessy

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-614-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 808