Failure mechanisms in continuous fiber systems
Doktorsavhandling, 1992

volume dependence

representative volume element

stress recovery

creep rupture

fiber fragmentation

tensile and flexural strength

brittle matrix composite

damage

fiber bundle

bundle pullout

failure propagation time

incubation time

Författare

Jonas Neumeister

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-670-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 838

Mer information

Skapat

2017-10-06