An investigation of the nonlinear instability phenomena associated with the application of asynchronous machines to power sources containing complex networks
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Lennart Brandqvist

Institutionen för elektromaskinlära

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0541500-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 86

Mer information

Skapat

2017-10-06