Mechanical properties of a) some zirconates and b) some II-VI compounds
Doktorsavhandling, 1972

Författare

Lennart Carlsson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

99-0026619-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 116

Mer information

Skapat

2017-10-06