Contributions to solid state microwave electronics
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Sverre T. Eng

Institutionen för elektronfysik III - Fasta tillståndets elektronfysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0513658-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 63

Mer information

Skapat

2017-10-06