Studier rörande kinoners, kinolers och kinonmetiders bildning och reaktioner
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Rune Magnusson

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

99-0513642-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 60

Mer information

Skapat

2017-10-06