Unified theory of transport properties of an anharmonic crystal
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Göran Niklasson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0021634-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 97

Mer information

Skapat

2017-10-06