Contributions to the theory of traveling wave tubes
Doktorsavhandling, 1967

Författare

B. Olle Nilsson

Institutionen för elektronfysik II - Vakuum-, gas- och mikrovågselektronfysik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0521387-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 72

Mer information

Skapat

2017-10-06