On the linearized field theory of traveling wave tubes
Doktorsavhandling, 1960

Författare

Sven Olving

Institutionen för elektronik och ultrakortvågsteknik

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Fysik

ISBN

99-0510689-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 24

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-04