On the linearized field theory of traveling wave tubes
Doktorsavhandling, 1960

Författare

Sven Olving

Institutionen för elektronik och ultrakortvågsteknik

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Fysik

ISBN

99-0510689-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 24

Mer information

Skapat

2017-10-06