Adiabatic and clock-powered circuits
Kapitel i bok, 2004

Författare

Lars Svennson

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1201/9781420039559.ch15

ISBN

978-0-8493-1941-9

Mer information

Skapat

2017-10-06