Managerial work and learning in small firms
Doktorsavhandling, 2005

direct observation

small firms

managerial behaviour

owner-manager

managerial work

managerial learning

Författare

Henrik Florén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

91-7291-583-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2265

Mer information

Skapat

2017-10-06