Electrically conducting polymers : synthesis and studies of new 3-substituted polythiophenes
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Per Olof Ekeblad

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

991-285245-1

Mer information

Skapat

2017-10-06