Disintegration of lime mud particles during the causticizing operation - the influence of agitation
Licentiatavhandling, 1993

agglomerate breakdown

lime mud

causticizing

agitated vessel

disintegration

particle size distribution

power demand

solid suspension

mixing

Författare

Pia Tiljander

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-659456-2

Mer information

Skapat

2017-10-06