Methods of studying coke formation
Licentiatavhandling, 1995

hydrogen

propane dehydrogenation

platinum

coke

catalysis

catalyst deactivation

deuterium

temperature-programmed oxidation

TPO

tin

alumina

Författare

Mikael Larsson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

992-191134-1

Mer information

Skapat

2017-10-06