Dynamic analysis of mooring cables and their damping effect on the low-frequency motion of floating platforms
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Yungang Liu

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-420988-5

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 28

Mer information

Skapat

2017-10-06