Extended frequency range for finite element based vibration analysis
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Anders Wilson

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-426000-7

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1997:3

Mer information

Skapat

2017-10-06