Multiwall carbon nanotube/PPC composites: Preparation, structural analysis and thermal stability
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

thermal stability

carbon nanotubes

poly(propylene carbonate)

nanocomposites

solid-stae NMR

Författare

Carlos Barreto

Annika Altskär

Siw Fredriksen

Eddy Hansen

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

European Polymer Journal

0014-3057 (ISSN)

Vol. 49 2149-2161

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kompositmaterial och -teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06