Modeling the Effect of Injection Schedule Change on Free Piston Engine Operation
Paper i proceeding, 2006

Författare

Jakob Fredriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Chalmers, Tillämpad mekanik

Miriam Bergman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Chalmers, Tillämpad mekanik

Valeri Golovitchev

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Chalmers, Tillämpad mekanik

SAE International

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06