Laser micropatterning of medical implants
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Henrik Reimers

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 01:17

Mer information

Skapat

2017-10-06