On uncertainty and data worth in decision analysis for contaminated land
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Pär-Erik Back

Chalmers, Institutionen för geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Geologi

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 105

Mer information

Skapat

2017-10-06