Photoelectric and photorefractive properties of polyvinylcarbazole composites with graphene in the visible spectral range
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

AD Grishina

TV Krivenko

VV Savel

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

AV Vannikov

High Energy Chemistry

0018-1439 (ISSN) 1608-3148 (eISSN)

Vol. 47 4 187-191

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07