Föreläsningar via Video
Rapport, 2014

Videoföreläsningar på nätet ger nya revolutionerande möjligheter för utbildning och fortbildning. Vid svenska universitet och högskolor som Chalmers hålls tusentals högkvalitativa föreläsningar i de mest skilda ämnen. Dessa kan nu enkelt, snabbt, flexibelt och resurssnålt överföras till fritt tillgängliga videoföreläsningar. Rapporten belyser konkret möjligheterna utifrån tre videoföreläsningar på det allmänintressanta området kost för hälsa.

videoformat

granskning

kvalitet

vidareutbildning

målgrupper

oberoende

grundutbildning

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07