MODEX-MODIM : user's manual
Rapport, 1987

Mooring cables. Dynamics. CTH

Författare

Jan Lindahl

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

0348-1069 (ISSN)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B: 1987:49

Mer information

Skapat

2017-10-07