Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Försvarsopinion

Försvaret

Nato

SOM-undersökningen

Författare

Joakim Berndtsson

Göteborgs universitet

Ulf Bjereld

Göteborgs universitet

Karl Ydén

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Dagens Nyheter

Vol. 2014 15 april

Ämneskategorier

Statsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07