Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Försvarsopinion

Försvaret

Nato

SOM-undersökningen

Författare

Joakim Berndtsson

Göteborgs universitet

Ulf Bjereld

Göteborgs universitet

Karl Ydén

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Dagens Nyheter

Vol. 2014 15 april

Ämneskategorier

Statsvetenskap