Vibration Reduction of Structures Using Global and Local Optimization
Rapport, 2001

Författare

Hamid Movaffaghi

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06