KOST och FOLKHÄLSA
Rapport, 2014

Olämplig kost orsakar onödig ohälsa för huvuddelen av Sveriges befolkning. Följden blir personligt lidande, ökade klassklyftor och gigantiska kostnader för sjukvård, näringsliv och samhälle. Denna rapport lyfter fram olika möjligheter att få upp kost och hälsa på den politiska agendan inför Almedalen valåret 2014. Några kända profiler får signalera ansvar och möjligheter att agera för politiker oavsett ideologi.

samhälle

politik

möjligheter

hälsa

fetma

livsmedel

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07