A Conservative Coupling of Level-Set, Volume-of-Fluid and Other Conserved Quantities
Kapitel i bok, 2014

Författare

Matthias Waidmann

Stephan Gerber

Michael Oevermann

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Rupert Klein

Finite Volumes for Complex Applications VII - Methods and Theoretical Aspects, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 77

457-465
978-3-319-05684-5 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Annan fysik

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-3-319-05684-5

Mer information

Skapat

2017-10-07