Omställning till bättre kost
Rapport, 2014

Omställning till bättre kost kan förväntas bli ett alltmer centralt hälsomål. Det gäller inte bara individer utan i hög grad även verksamheter inom näringsliv, kommuner och landsting. Fritt tillgängliga biokemiska basfakta finns nu som videoföreläsningar och granskande rapporter på nätet. Lättillgängliga guider lyfter fram bra val av specifika livsmedel. Interaktiva presentationer entusiasmerar och fördjupar. Baskunskaper kan med tillgängligt stöd omsättas till en attraktiv hälsoprofil och en komplett kost för hållbar hälsa.

folkhälsa

kostkunskap

hälsoprofil

livsmedel

biokemi

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Hälsovetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07