Shilov boundary for "holomorphic functions" on a quantum matrix ball
Preprint, 2014

Författare

Daniil Proskurin

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07