Restraining moisture-related twist in timber structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Magnus Bäckström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Robert Kliger

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Holz als Roh- und Werkstoff

Vol. 64 3 235-242

Ämneskategorier

Byggproduktion

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06