Bättre kost via app och mobil
Rapport, 2014

Rapporten visar hur information om kost kan utformas och användas för nya snabba och flexibla medier som mobilappar. Lättillgängligt stöd för bättre hälsoval bygger här på ljussignal plus koncisa centrala fakta. Ett trettiotal mer eller mindre specifika livsmedel täcks in så att tidigare rapporter kompletteras. Samlade data för konsumentprodukter om miljö, hälsa och etik erbjuds redan gratis av en svensk pionjärapp.

livsmedel

mobilapp

kostråd

folkhälsa

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Hälsovetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07