Laktos och Laktosfri
Rapport, 2015

Rapporten belyser laktos, laktosintolerens och laktosfria mjölkprodukter från biokemisk utgångspunkt. Detta ger bakgrunden till berättigad kritik mot överdiagnostisering av laktosintolerens och överanvändning av laktosfri mjölk och särskilt andra laktosfria mejeriprodukter.

galaktos

laktas

mejeriprodukter

tarmflora

mjölksocker

mjölk

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Hälsovetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08