Metal recovery by microbial electro-metallurgy
Reviewartikel, 2018

Författare

Xochitl Dominguez-Benetton

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

SIM vzw

Jeet Chandrakant Varia

SIM vzw

Universiteit Gent

Guillermo Pozo

SIM vzw

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Oskar Modin

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Annemiek Ter Heijne

Wageningen University and Research

Jan Fransaer

KU Leuven

SIM vzw

Korneel Rabaey

Universiteit Gent

SIM vzw

Progress in Materials Science

0079-6425 (ISSN)

Vol. 94 May 435-461

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

Annan miljöbioteknik

DOI

10.1016/j.pmatsci.2018.01.007

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05