Kost för önskad vikt - Fri minikurs på nätet
Rapport, 2015

Hela kursen kan klaras på ungefär en timme. Via video eller rapport förklaras orsaker till övervikt med fokus på socker och kolhydrater. Konkreta listor avslöjar skräpmat som den kunnige väljer bort för att hälsoriktigt uppnå och hålla stabil önskad vikt.

fetma

övervikt

kolhydrater

socker

blodsocker

diabetes

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Hälsovetenskaper

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Mer information

Skapat

2017-10-07