Superpixel Graph Label Transfer with Learned Distance Metric
Paper i proceeding, 2014

Författare

Yuhang Zhang

Chalmers, Signaler och system

European Conference on Computer Vision

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-08