Editorial: Cellulose dissolution and regeneration: systems and interactions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Materials Science

Paper & Wood

Författare

B. Lindman

B. Medronho

Hans Theliander

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN)

Vol. 30 2-3

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.3183/NPPRJ-2015-30-01-p002-003