Fetter för Folkhälsa - Nationell Nätkurs
Rapport, 2015

Kursen ger baskunskaper om olika typer av kostfetter. Fördelar med naturella mjölkfetter och risker med reaktiva fleromättade fröfetter belyses. Fokus ligger på konkret stöd för omställning till hälsoriktigare vardagsval. Innehållet med video, rapporter och övningar motsvarar cirka en dags studier totalt. Kursen ligger sakligt på högskolenivå men har anpassats för alla som vill ta ansvar för egen och andras kost och hälsa.

fett

smör

vegetabiliskt

reaktivt

omättat

fleromättat

matoljor

mättat

animaliskt

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Biokemi och molekylärbiologi

Hälsovetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07