Antioxidanter från Kost - Nationell Nätkurs
Rapport, 2015

Kursen vägleder till ett starkare hälsoskydd från antioxidanter i kosten med fokus på karotenoider och flavonoider. Övningsuppgifter inriktas på bättre dagliga val, bättre förståelse av antioxidanter och varningar för olämpliga produkter. Innehållet med video, rapporter och övningar motsvarar cirka en dags studier totalt. Kursen ligger sakligt på högskolenivå men har anpassats för alla som vill ta ansvar för egen och andras kost och hälsa.

frukter

livsmedel

biokemi

fortbildning

kostval

grönsaker

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Medie- och kommunikationsvetenskap

Hälsovetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07