Nationella Nätkurser
Rapport, 2015

Nationella nätkurser på svenska kan komplettera och delvis ersätta krisande traditionell utbildning och fortbildning. Videoföreläsningar och nätkurser från högskolor möjliggör en högre kvalitet och mångsidig flexibilitet. Studier blir i princip helt fria och oberoende av tid och rum liksom av antal studerande. Generellt kan nationella nätkurser på hotade språk stärka språklig och kulturell mångfald. De kan motverka både en enfaldig dominans av engelska och språklig utarmning genom krav på integration av migranter och andra minoriteter.

mångfald

språk

kurser

svenska

kvalitet

flexibla

nätbaserade

öppna

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Hälsovetenskaper

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08