Bär för antioxidanter
Rapport, 2015

Svenska bär som lingon, tranbär, blåbär och svarta vinbär är rika källor till hälsoskyddande flavonoider och andra fenoliska antioxidanter. Rapporten tar upp senare års forskningsrön om den mycket komplexa kemiska strukturen och metabolismen i människan för särskilt antocyaniner och flavonolglykosider. Både mixen av polyfenoler och antioxidanteffekten blir annorlunda och svårrankad i människan jämfört med bären. Däremot står det klart att hälsovärdet är högst för färska och frysta hela bär. I processade bärprodukter och bärdrycker går en stor del av de känsliga antioxidanterna förlorade. Mycket tillsatt socker gör typiskt produkter som sylt, saft, bärsorbet och bäryoghurt hälsomässigt olämpliga.

flavonoider

hälsa

svenska

skogsbär

metabolism

bärdrycker

biokemi

bärprodukter

fenoler

antocyaniner

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Hälsovetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08