Imaging Bond Formation Between a Gold Atom and Pentacene on an Insulating Surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Jascha Repp

Gerhard Meyer

Sami Paavilainen

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Fredrik E. Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Science

Vol. 312 1196-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07