Frost Heave in Swedish Slab-on-Grade
Paper i proceeding, 2004

Författare

Peter Roots

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Performance of Exterior Envelopes of Whole Buildings IX International Conference, Florida, December 5-10, 2004.

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06