Motbilder för Hållbar Mångfald
Rapport, 2015

Kritisk granskning är central för forskning. Likriktning i olika former är då viktig att avslöja och motverka. Ett sätt att göra detta är att tydligt lyfta fram motsatser. Denna rapport belyser några aktuella områden som i Sverige hotas av likriktning. De betecknas kort klimat, kolesterol, språk, integration och invasion.

granskning

hälsa

forskning

kultur

språk

nation

dialektik

miljö

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Mer information

Skapat

2017-10-08