Experiment Design for Improved Frequency Domain Subspace Identification of Continuous-Time Systems
Paper i proceeding, 2015

Författare

Majid Khorsand Vakilzadeh

Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC)

Dynamik

Vahid Yaghoubi Nasrabadi

Dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system

Thomas Abrahamsson

Dynamik

Lennart Ljung

17th IFAC Symposium on System Identification, SYSID 2015

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-19