Kemist i Göteborg
Rapport, 2015

Rapporten visar hur kemister i Göteborg försökt möta nätets potential som kunskapskälla. Fortbildning, video och översättning via nätet har granskats. Tematräffar har kunnat prioritera aktiva diskussioner genom att underlag har lagts ut på hemsida. Specifika kemiteman har varit bärens antioxidanter, svampars kemi och en kemists syn på klimatfrågan. Rapporten samlar fem introduktioner och ett referat. Med introduktion och/eller referat på nätet nås många fler än dem som kan delta personligen vid ett möte. Ett generellt upplägg skisseras under devisen Kafé Kemi.

bär

fortbildning

översättning

kemi

video

svampar

nätet

klimat

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07